Blog Image

In balans met Hoofdweg

Terugkeren om vooruit te kunnen

Algemeen Posted on 12 sep, 2020 15:21

Om iets op te bouwen

Is moed en moeite nodig,

Inzicht en voorzienigheid,

Volharding en vertrouwen.

Maar de droom van het begin

Blijft het vuur

Waarin alles wordt gesmeed. (Kris Gelaude)

Vandaag heb ik, op zoek naar een document, heel mijn kast van Hoofdweg opgeruimd en kwam ik bovenstaande tekst tegen. Op een goed moment:

Na een deugddoende vakantie in eigen streek, ben ik maandag weer opgestart met individuele sessies. Verschillende klanten hebben deze week een afspraak voor een sessie hartcoherentie. Toch heeft één enkele klant haar afspraak weer geannuleerd. Nochtans gaan alle sessies in de buitenlucht door en heb ik het gevoel dat iedereen wel heel veel deugd heeft aan hartcoherentie en de coaching van deze fantastische, eenvoudige en meetbare techniek.

In deze toch wel onzekere periode, waarin ik zelf heel hard bezig ben met de betekenis van veerkracht, en wat die voor mezelf en ook voor anderen kan betekenen, is het heel belangrijk om terug te keren naar het begin, naar die oorspronkelijke droom en het enthousiasme waaruit alles is begonnen. Om van hieruit weer verder te kunnen, steeds meer op weg om elke dag die droom verder uit te bouwen! Ben jij ook op zoek naar je eigen vuur, je eigen droom en je eigen veerkracht? Je bent van HARTe welkom voor een sessie hartcoherentie of loopbaancoaching.Een nieuw avontuur

Algemeen Posted on 19 aug, 2020 11:29

We staan aan het begin van een nieuw en groot avontuur. Dit is één van de (kleinere) bomen die zijn moeten wijken voor de bouw van onze nieuwe gezinswoning met ruimte voor de praktijk van Hoofdweg. 

Deze beuk is in juli omgedaan en de wortels met een deel van de stam zijn blijven staan om gemakkelijker verwijderd te kunnen worden door de grondwerker. Dit weekend zagen we het nieuwe ontluikende groen. Het eerste woord dat in me opkwam was ‘veerkracht’. Over veerkracht zijn al heel veel woorden geschreven en gesproken. Maar voor mij is veerkracht telkens opnieuw kiezen voor ‘nieuw leven’ en ‘niewe wegen durven gaan met de blik op onze droom’
We willen heel ‘circulair’ bouwen : met houtskelet en strobalen, met leem en zo weinig mogelijk impact op het milieu. Ons huis komt ook te staan vlakbij een natuurgebied. Zo kan Hoofdweg ook programma’s aanbieden in én met de natuur. Want het is bewezen : de natuur en bewegen in de natuur werkt helend!

We zullen nog veel veerkracht nodig hebben dit en volgend jaar tijdens de bouw. Maar we geloven heel sterk in onze droom en in een plek waar wijzelf, maar ook de klanten van Hoofdweg, tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de helende en zuurstofrijke omgeving. Help, Online coachen? Of net niet!

actualiteit Posted on 22 apr, 2020 10:50

Ondertussen zitten we in onze 6de week van ons ingeperkt leven. Nu pas kom ik er toe om hierover iets op papier te zetten. Hoe dit komt : heel tegenstrijdige gevoelens wisselen elkaar af. En op sociale media zie ik heel veel verschijnen: heel veel coaches kiezen voor online coachen en zien de opportuniteiten van deze periode. Dit maakt mij onrustig en onzeker. Ik kies niet voor online. En die opportuniteiten… laat ons eerst maar gezond blijven, met elkaar overeenkomen, ons werk en huishouden op elkaar afstemmen, emotioneel verwerken dat ons leven en onze relaties er op dit moment anders uitzien… 

Op dit moment ben ik ‘werkloos’. De groepsessies hartcoherentie zijn afgelast. En de individuele sessies heb ik zelf stopgezet. Waarom niet online? Ik sta niet afkerig van techniek, ben een voorstander van mensen online te ontmoeten en met hen te vergaderen, maar online coachen en begeleiden van mensen met stress en lichamelijk stressklachten, en dit via de hartcoherentiemethode, daar kon en wilde ik me nog niet toe aanzetten. Dat past niet bij de manier waarop ik naar coachen (met hartcoherentie) kijk. Voor mij is de interactie tussen coach en coachee, datgene wat verbaal niet gezegd wordt, belangrijk. De begroeting bij het binnenkomen, dat oogcontact, die non-verbale reacties, dat kleine glimlachje, die horen onlosmakelijk bij het begeleiden van mensen. De subtiele veranderingen in de ademhaling, die een enorm verschil maken op vlak van coherentie, zijn niet te detecteren en te sturen via online coaching. Online coachen is een meer afgevlakt coachen voor mij. 

In Made in Limburg stond op 21 april een artikel “Dankbaarheid, geduld en zorg worden uitgeschakeld”. In dit artikel wordt objectief beschreven wat ik aanvoel en moeilijk onder woorden kon brengen. 
Het knuffelhormoon ‘oxytocine’ is een hormoon dat aangemaakt en bevorderd wordt door grouphugs, high fives, schouderklopjes, een stevige handdruk of kus, een fijne babbel en oogcontact. Dit hormoon vormt een tegengewicht aan het stresshormoon ‘cortisol’. 

“Vandaag uitgerekend in deze moeilijke periode, zijn al deze vormen van sociaal contact sterk terug gedrongen, waardoor we in een situatie van sociale deprivatie belanden”, aldus de auteurs Koen Hendrix (VKW Limburg) en Liesbeth Vandenrijt (Motmans & partners). “Sociaal en fysiek contact met teamleden, klanten,… is dan ook van wezenlijk belang om een veilige omgeving te creëren waarin groepsgevoel en solidariteit heersen. We communiceren nu eenmaal beter in levende lijve, met non-verbale ondersteuning. Empathie krijgt in een sociale en fysieke context veel meer ruimte dan bij het ontbreken van dit contact.”

Voorlopig werk ik dus achter de schermen door aan Hoofdweg. Ik maak materiaal in orde, verdiep mijn kennis, bereid een congres en sessies voor. Van zodra het weer ‘mag’, open ik ook weer mijn praktijk, mits aanpassingen zodat ik die anderhalve meter kan waarborgen. Maar dan ga ik weer ten volle voor het creëren van een veilige ruimte waarin ik de andere kan begeleiden vanuit mijn hart, op een manier die volledig past bij wie ik ben. Water maken met gevolgen…

actualiteit, Algemeen Posted on 29 jan, 2020 13:38

Of… hoe kleine ergernissen direct een effect hebben op je lichaam
Of… hoe een ergernis je plots mooie inzichten oplevert

Gisteren gaf ik een workshop hartcoherentie in een organisatie. Er waren 14 deelnemers. Per 2 kregen de aanwezigen een iPad met biofeedbacktoestel. Daarom werd elke ademhalingsoefening 2 keer gedaan. Terwijl de ene oefende, aangesloten aan het biofeedbacktoestel, oefende de andere ook maar zonder meting. 

Een bepaalde oefening ging voor de tweede keer van start, toen plots een deelnemer uit de eerste groep opstond, zich een glas nam en naar het toestel liep om spuitwater te maken. 

Ik volgde gespannen mee af, want dat ging lawaai maken. De deelnemer is zich van geen kwaad bewust en maakt dus veel lawaai in deze stille ruimte. 

Iedereen reageerde hierop: de ene door zich nog meer te focussen, een ander kijkt om zich heen, eentje schiet in de lach, een volgende geeft een opmerking: ‘dit kan nu toch niet waar zijn’ en : ‘is dit nu het moment daarvoor?’

Ik zette de oefening bewust niet stil. Op het moment dat de oefening afgerond werd, en iedereen naar zijn resultaten keek, bleek dat bij iedereen het biofeedbacktoestel een duidelijke onregelmatigheid in de hartslag en versnelde ademhaling heeft gedetecteerd. 

Een kleine (soms onbewuste) prikkel die op zichzelf niet stresserend hoeft te zijn, kan direct lichamelijke effecten veroorzaken en zorgt ervoor dat op dat moment je lichaam energie lekt. Het is niet de prikkel zelf die hiervoor zorgt, wel de manier waarop deze prikkel geïnterpreteerd wordt. De deelnemers die zich bleven focussen en het gebeuren konden loslaten, hadden minder negatieve lichamelijke effecten. 

Als je gedurende de dag meerdere keren ergert, of boos maakt, of ongerust of bang, dan zorgen al deze kleine en grotere energielekken ervoor dat je je ’s avonds uitgeput voelt.

Je lichaam regelmatig ‘resetten’ door een ademhalingsoefening kan ervoor zorgen dat je energielekken weer stoppen en je energie zelfs weer aangevuld wordt. 

Wil je hiermee aan de slag, individueel of in groep, of wil je meer weten? Neem gerust contact op met www.hoofdweg.be of bel op 0494 915619. Ik help je heel graag verderDe wonderen van hartcoherentie

Algemeen Posted on 08 mei, 2018 14:31

Een week geleden kreeg ik een mail van een deelneemster van één van mijn vorige workshops hartcoherentie. Zij stuurde me in bijlage een hoofdstuk uit het boek ‘antikanker’ van dr. David Servan-Schreiber. De titel van het hoofdstuk zegt al heel veel: “opnieuw contact maken met je levenskracht.”

Enkele fragmenten wil ik heel graag delen :

“Al 5000 jaar lang hebben alle grote medische en spirituele oosterse tradities geleerd dat je de teugels van je innerlijke wezen en je lichaamsfuncties zelf in handen kunt nemen door je geest te concentreren en je aandacht te richten op je ademhaling. We weten tegenwoordig uit talrijke onderzoeken dat die beheersing een van de beste manieren is om de invloed van stress op ons leven te verminderen. Het is ook een van de beste manieren om de harmonie te herstellen in onze fysiologie en om zo ons afweermechanismen te stimuleren.”

In dit hoofdstuk wordt ook een Italiaans onderzoek besproken waarbij proefpersonen een reeks weesgegroetjes in het Latijn moesten opzeggen. Meetapparatuur registreerde een volstrekt onverwacht verschijnsel: alle biologische ritmen (ademhaling, hartritme, bloeddruk en variaties in de bloedstroom van en naar de hersenen) begonnen met elkaar te resoneren. “Ze raakten op elkaar afgestemd, versterkten elkaar en kwamen in harmonie.” De onderzoeker dacht niet aan een wonder maar vond een eenvoudige verklaring. Hij vond de verklaring in het feit dat de rozenkrans door de gemeente gebeden wordt, in afwisseling met de priester. Elke strofe vraagt een enkele uitademing en tijdens de inademing is de priester aan de beurt. De proefpersonen hadden als vanzelfsprekend het ritme overgenomen dat hen vertrouwd was. Zonder dat ze zich ervan bewust waren, waren ze in een ritme gekomen van 6 ademhalingen per minuut. Dit is exact het ritme van hartcoherentie en ook het natuurlijke ritme van de lichaamsfuncties die gemeten werden. Zo ontstond een resonantie tussen al die ritmen, die elkaar zelfs onderling versterkten.

De onderzoeker dr. Bernardi ontdekte ook dat de bekendste Boeddhistische mantra ‘Om Mani Padme Hum’ precies dezelfde resultaten gaf. De ademhaling van de proefpersonen kwam als vanzelf in een ritme van 6 ademtochten per minuut.

Het is dus duidelijk dat de ontdekking van praktijken die leiden tot de harmonisatie van biologische ritmen ter bevordering van ons welbevinden en onze gezondheid al zeer ver teruggaat in de tijd.

Ik blijf dankbaar dat ik hartcoherentie heb leren kennen en sta elke keer weer verbaasd van de weldadige effecten van ademhaling en hartcoherentie op het hele lichaam.Stress loslaten.

Algemeen Posted on 12 mrt, 2018 14:37

Een kort,
inspirerend verhaal over het omgaan met stress.

“Een leraar
psychologie loopt rond in het klaslokaal en vertelt over het omgaan met stress.
De leraar heeft een glas water in zijn hand. Alle leerlingen verwachten de
vraag of het glas halfvol of halfleeg is. In plaats daarvan vraagt de leraar
met een glimlach op zijn gezicht: ‘Hoe zwaar is dit glas?’

De
leerlingen geven antwoorden variërend van 25 gram tot 200 gram.

De leraar
antwoordt: ‘Het absolute gewicht doet er niet toe. De zwaarte hangt vooral af
van hoe lang ik het vasthoud. Als ik het een minuut vasthoud, is het geen enkel
probleem. Na een uur krijg ik pijn in mijn arm. En als ik het glas de hele dag
vasthoud, zal mijn arm gevoelloos worden en verlammingsverschijnselen vertonen.
Hoe langer ik het vasthoud, hoe zwaarder het wordt.’

De leraar
vervolgde: ‘Stress en zorgen zijn als dat glas water. Er even aan denken is
geen probleem. Als ik er langer aan denk, zal het me pijn gaan doen. Als ik er
de hele dag aan denk, zal het me verlammen. Ik zal tot niets meer in staat
zijn.’

Het is
belangrijk om stress en zorgen los te laten. Zo vroeg als je kunt. Accepteer je
situatie en richt je aandacht op wat je wel kunt doen. Vergeet niet om het glas
water op tijd neer te zetten.”

Ik las dit
verhaal en vond dit zo toepasselijk in wat ik doe en waarin ik mensen begeleid.
Ik leer hen niet hun glas leeg te gieten of op te drinken. Maar om af en toe
hun glas neer te zetten.

Met
hartcoherentie help je jezelf door af en toe doorheen de dag je stress los te laten. Door gewoon heel regelmatig te
ademen met een frequentie van ongeveer 6 ademhalingen per minuut, breng je je hart
in een bijzondere toestand. Hierdoor geeft je hart aan je brein het signaal dat
het lichaam in een veilige toestand is. Het lichaam is alert maar toch ook
ontspannen. 3 keer per dag 6 minuten oefenen is voldoende om de stress
aanzienlijk te verlagen.uitgeslapen

Algemeen Posted on 08 jan, 2018 19:29

Deze morgen was het, na 2 weken kerstvakantie, voor onze
kinderen weer moeilijk om op tijd uit bed te
geraken. Ook voor de vele studenten in blok en met examens
is er weinig tijd om uit te slapen. Daarom wil ik het in dit blogartikel hebben over het belang van pauzes en slaap.
Deze blog is een oproep om slaap serieus
te nemen, niet alleen voor je intellectuele productiviteit maar ook voor je
algemene gezondheid.

Je hebt voldoende slaap nodig om :

*Fysiek te herstellen
*Om je reflecterende brein nieuwe energie te geven
*Om nieuwe hersencellen te ontwikkelen
*Om de afvalproducten die je brein gedurende de dag heeft aangemaakt, af te
breken en te verwijderen.
*Om je emoties te verwerken en je emotionele stabiliteit te handhaven
*Om processen zoals groei, verjonging, herstel
van je immuunsysteem te activeren.

‘Onvoldoende slaap is een volksgezondheidsepidemie’. In de laatste 30 jaar hebben we onze slaap
gemiddeld met anderhalf uur ingekort.
75% van de mensen heeft tussen de 7 en 8 uren slaap nodig per nacht. Slechts
15% komt toe met minder dan 6 uren slaap per nacht. Maar… 60% van de mensen
denken dat ze tot deze laatste categorie behoren. Bovendien wordt je lichaam gewend aan slaapgebrek. We krijgen het gevoel dat we
ons aan minder slaap hebben aangepast, maar in werkelijkheid is het gewoon zo
dat we ongevoeliger zijn geworden voor de alarmsignalen van slaperigheid.

Toch is voldoende slaap nodig als je het beste uit je brein
wil halen. Ook is voldoende slaap nodig voor de rest van je lichaam. Zonder voldoende slaap word je dikker,
vatbaarder voor diabetes, ben je gevoeliger voor hartproblemen op jonge
leeftijd, voel je je minder gelukkig, gezond en sexy!

Ik wens je een goeie nachtrust !Altijd online?

Algemeen Posted on 18 dec, 2017 11:58

In het koor zat ik naast haar. Tijdens het zingen, zegt zij mij : “heel
vervelend, mijn gsm geeft geen signaal meer als er een mail binnenkomt…”. Mijn
reactie was direct : “goed toch?!”

De moderne technologie zorgt ervoor dat we altijd en overal online KUNNEN
zijn. Dit houdt in dat we kunnen kiezen of we dat willen. In werkelijkheid
hebben we geen keuze. We MOETEN overal en altijd beschikbaar zijn.

Dit gevoel van verplichting ontstaat door externe druk. Veel bedrijven
verwachten dat hun personeel 24 uur per
dag online is. Maar ook vrienden verwachten snel reactie als ze iets posten op
facebook of whatsappen. Heel vaak ontstaat het gevoel van verplichting echter ook
van binnenuit. Veel mensen durven niet offline te gaan, uit schrik iets te
missen of uit schrik niet meer efficiënt te zijn.

Altijd online (AOL) zijn is geen goed idee voor een breinwerker, voor
iedereen dus die met zijn hoofd werkt. AOL houdt voortdurend een onnodige
achtergrondstress tot stand, leidt tot een overdaad aan informatie, veroorzaakt
slechte slaappatronen, laat geen tijd over voor herstel en vaak is het slecht
voor de kwaliteit van je echte sociale contacten.

Laten we met zijn allen wat meer offline gaan. Zo kunnen we beter
genieten van de tijd met elkaar, van een goed boek of film, van een goed
gesprek of van de tijd om gewoon rustig
na te denken. Zo ontstaan de beste ideeën.

(dit blogartikel is geschreven zonder storing van mails, facebook,
linkedin,… ik was offline. De informatie
haalde ik uit het boek van Theo Compernolle, ontketen je brein )Volgende »